بنر1920

گریدچیست؟

 • استعلام HSE

  استعلامHSE

  گواهینامهHSE یا همانHSE_MS توسط نهادی بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی در سطح جهان مطرح گردید و این استاندارد مقوله بهداشت محیط کار و همچنین حفاظت ازمحیط زیست را حین انجام کار بررسی میکند.HSE مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت و محیط زیست در همه برنامه های سازمانها میباشد. همین امر مهم باعث شد کم کم گواهینامهHSE رونق بگیرد و امروزه سازمانها و شرکتهای پیمانکاری زیادی بدنبال اخذ و دریافت گواهینامهHSE هستند.

  استعلامHSE به چه صورت انجام میگیرد؟ نحوه اخذ و دریافت گواهینامهHSE چگونه است؟ اخذ و دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE چگونه است؟ چگونه میتوانیم استعلام گواهینامهHSE را انجام دهیم؟ دریافت گواهینامهHSE و استعلامHSE و سؤالاتی همچون سؤالان بالا در ذهن بسیاری متقاضیان و مشتریانHSE وجود دارد. مرکزایزو سرت با چندین سال سابقه کاری درخشان و با داشتن مشاوران و کارشناسان متخصص و حرفه ای و فوق العاده صبور و‌ کاردان در خدمت رسانی و پاسخگویی به تمام سؤالات شما حاضر می‌باشد.

  اخذ و دریافتHSE در بسیاری سازمانها، شرکتها، کارخانه ها، کارگاه ها و مؤسسات لازم و ضروری شده است. متقاضیان گواهینامهHSE بیشتر سازمانهای جهت شرکت در مناقصات هستند. امروزه بیشتر کارفرمایان مناقصات اولین مدرک درخواستیشان داشتن گواهی نامهHSE می‌باشد. بنابراین سازمان ها و شرکتها باید دقت و توجه کافی را داشته باشند گواهینامهHSE دریافتی آنها تحت اعتبار یک مؤسسه استاندارد و مطمئن صادر شده باشد و قابل قبول برای شرکتهای کارفرما باشد زیرا برای یکسری کارفرمایان علاوه بر داشتن گواهینامهHSE یکسری دستورالعمل ها و روش های اجرایی مانند طرحHSE PLAN نیز درخواست میشود پس اگر گواهینامه معتبر نباشد انجام روش های اجرایی امکان پذیر نمیباشد.

  گواهینامهHSE دارای متن استاندارد کاملی می‌باشد و چون دو مقوله ی مهم سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را در بردارد این استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامهISO راCB میگویند حال همینCB ها گواهینامهHSE را هم صادر میکنند. گواهینامهHSE هم مانند گواهینامهISO میتواند در دو حالت صادر گردد یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB خصوصی و غیررسمی فعالیت میکنند و یا توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه که تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده بنامAB دولتی و رسمی فعالیت میکنند و خودAB های دولتی هم عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بنامIAF کار میکنند . در اینجا متقاضیان گواهینامهHSE باید بدانند قطعا گواهینامه صادر شده توسط یک مرجع ثبت و صدور گواهینامهCB تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهندهAB با عضویت در انجمن بین المللیIAF صادر شود دارای اعتبار بالایی می‌باشد و قابل قبول تمام کارفرمایان داخل و خارج می‌باشد. دغدغه بسیاری متقاضیان و دریافت کنندگان گواهینامهHSE اطمینان نداشتن ازاعتبار گواهینامهHSE میباشدکه با استعلامHSE میتوانید ازاصل بودنش اطمینان حاصل فرمایید.

  استعلامHSE بدین صورت است که شما وارد سایتIAF انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بین المللیISO وHSE میشویم و نامAB مرجع صادر کننده را جستجو می‌کنیم بعداز پیدا کردن نامAB دوباره نامCB را جستجو می‌کنیمCB مورد نظر باید با کاملا همان اسم باشد و اصلا هیچ پس وند و پیش وندی نداشته باشد و کاملا مطابق با نام جستجو شده و استعلام گرفته باشد. استعلامHSE صادر شده توسطCB های تحت مراکزAB خصوصی بسختی قابل استعلام می‌باشند زیرا شایدAB های خصوصی مدتی فعالیت کنند و مدتی فعالیت نداشته باشند و با توجه باینکه هر سازمانی که گواهینامهHSE را دریافت میکند همانند گواهینامهISO مدت اعتبار سه ساله دارند و هر ساله باید ممیزی مراقبتی انجام دهند و استعلام و ریجستری گواهینامه های رسمی و معتبر قطعا بهتر و مطمئن تر انجام داده خواهد شد.

  متقاضیان انواع گواهینامه هایHSE یا همانHSE_MS می‌توانند با توجه و‌متناسب با فعالیت سازمان با ارتباط برقرار کردن با مرکز مشاوره ایزو سرت ازمشاوره رایگان صفر تا صد در مورد گواهینامهHSE برخوردار شوند و حتی راههای استعلامHSE را پیگیری و جویا شوند. راهنمایی‌های مشاور و کارشناسان مجموعه شامل مراحل و نحوه اخذ گواهینامهHSE و توضیحات در مورد استانداردهای گواهینامهHSE می‌باشد. مراکز اعتبار دهنده گواهینامهHSE و میزان اعتبار گواهینامهHSE و هزینه دریافت و مدت زمان لازم جهت دریافت گواهینامهHSE و تمام شرایط و زیر ساخت های لازم جهت اخذ و دریافت و استعلامHSE می‌باشد.

 • رتبه ، گرید

  رتبه گرید

  رتبه ، گرید

  شرایط دریافترتبه ،؟

  مراحلاخذگرید،؟

  پایین ترینرتبه،؟

  بالاترینگرید ،رتبه ،؟

  رتبه، چیست؟تمامی شرکتها وکارخانجات برای شروع فعالیت وادامه فعالیت خود نیازبه داشتن مجوزی ازمراجع بالادستی خوددارند ،بایدبدانیم دربرخی اززمینه فعالیتها صرف داشتن شماره ملی شرکت یعنی ثبت شرکت وداشتن دفترمرکزی ،نمیتوان بسیاری ازفعالیتهای مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت راانجام داد، همانطورکه میدانیدبرخی ازفعالیتها انجمن صنفی دارند وباید اجازه فعالیت ومجوز فعالیت کسب وکارخودرا ازآنها دریافت نمایند،مانند عکاسان ،آرایشگران ، قطعه سازان و...

  امازمانیکه یک‌فعالیت میخواهد درحدواندازه یک‌شرکت شروع به‌فعالیت نمایدباید ازسازمان یاوزارتخانه دولتی مجوزفعالیت خودراکسب نمایند.

  حال بسیاری ازشرکتها وسازمانها نمیدانند بایدازکدام مرجع بالاتری مجوزخود رادریافت نمایند ،امابرخی ازشرکتهای دیگرباتوجه به‌سابقه طولانیترو اطلاعات کاملتری که‌نسبت به‌شغل وحرفه وزمینه فعالیت خوددارند میدانند ازکدام مرجع وسازمان بایدمجوز بگیرندویااینکه اصلامجوز دریافتی باچه نامی ودرچه سطح اعتباری میباشد.

  بیشترین مجوزوبالاترین مجوزی که‌اکثر شرکتها دریافت مینمایندرتبه ،گرید،میباشد. درنظرداشته باشید باتوجه‌به رشدبالای جمعیتی ونیازجامعه به‌پیشرفت ودرراستای ارتقای سطح بالای کیفیت زندگی وایجاد شرایط زندگی بهتر،درحال حاضرشرکتهای پیمانکاری درهرحوزه ای مشغول به فعالیت هستند وغالب شرکتهای تاسیسی درایران ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، مشاوره هستند.

  حال خودرتبهپیمانکاری ،به‌زیرمجموعه هاو گرایش های مختلفی دسته بندی میگردد، همچنینرتبه انفورماتیک ،نیزبسیارگسترده ترازرتبه پیمانکاری ،درگرایشهاو شاخه های مختلفی میباشد.

  بایدبدانیمرتبه،گرید ،درچه شرایطی‌به شرکت وسازمان ماتعلق میگیرد.

  مراحل اخذ رتبه ،مراحل اخذگرید، چه‌میباشد؟ بعضی ازمراحل دریافترتبه ،درهرموضوع فعالیتی وهرگرایشی تقریبا یکسان است ،مثل اینکه مدیرعامل مجموعه بایدتحصیلات کارشناسی داشته باشد، امااینکه آیامرتبط باشد یاخیر،دررتبه های مختلف ،متفاوت است.

  وبرخی ازشرایط ،مخصوص ،دریافت رتبه مثلارتبه پیمانکاری،یا گریدانفورماتیک،یا رتبهمشاوره میباشد. هرشرکتی برای اخذگرید ، رتبه ،بایدشرایط اخذ رتبه ، اخذگرید مربوط به زمینه فعالیت خودرابداند.

  برایاخذرتبه، چون مراحل کمی خاص وپیچیده است وهمچنین طولانی وزمانبرمیباشد، اگرشماخودتان اقدام به دریافت رتبه ، نماییدمشکلی نیست اماممکن است دربارگزاری مدارک ، اشتباهی صورت پذیردو تازمانیکه مدارک اشتباه شمادر ساجات ، موردبازرسی قرارگیرد وبه‌شما اخطار نقص پرونده داده شودو شمابخواهید مجددا مدارک راتهیه وتکمیل وآپلود نماییدو مجدد برای ساجات ،ارسال نماییدو ساجات ، پس‌از بررسیها ایرادگرفته‌یا مدارکاخذگرید، شمارا تایید نماید،پروسه زمانبرو طولانی خواهدبود.

  امامشاورهاخذرتبه ، مشاورهاخذگرید ، درمرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت باسالها فعالیت درحوزه دریافتگرید ،اخذرتبه ،درتمامی رشته هاوزمینه فعالیت ها، میتواندبه سرعت شمارابهاخذگرید ، موردنظرتان برساند.وراه رسیدن‌به گرید ، رتبه ،رابرای شما کوتاهتر وزمان آنرابا حذف فرآیندهای اضافی ، کوتاه وسرعت بخشد.

  مشتریاناخذرتبه درراستای دریافت گرید ،دراینترنت جستجوهای زیادی انجام میدهند وممکن است شمانیزبا جستجوی کلمات زیردر گوگل، به‌این صفحه هدایت شده باشید:

  اخذرتبه،اخذگرید ،دریافت رتبه،دریافت گرید،رتبه انفورماتیک،رتبه پیمانکاری ،اخذگرید انفورماتیک،اخذگریدپیمانکاری،اخذرتبه پیمانکاری،اخذرتبه انفورماتیک،رتبه مشاوره،رتبه مشاور،گریدمشاوره ،مشاوره اخذرتبه،مشاوره دریافت گرید،ساجات،ثبت نام درساجات،گریدچیست؟ ،رتبه چیست؟ ، رتبه ابنیه ، رتبه آب ، رتبه تاسیسات ، رتبه نیرو ،گرید تاسیسات وتجهیزات ، گرید ساختمان

  بامادرارتباط باشید000   44826841-021

  {jcomments on}

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.